logo

Adatkezelési Szabályzat

1. Adatkezelő adatai

Üzemeltető neve:Hicomm Üzleti Kommunikációs Kft.
Székhely:7400 Kaposvár, Egyenesi út 98.
Adószám:12316120-3-14
Cégjegyzékszám:14-09-307358
Nyilvántartó:Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Képviselő:Horváth Győző
Elérhetőség:info@hicomm.hu

2. Adatkezelési nyilvántartási azonosítója

NAIH-75466/2014

3. Adatkezelési jognyilatkozat

A Feladatkiadás szolgáltatás üzemeltetője kijelenti, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeli, valamint figyelembe veszi a 2001. évi CVIII. Törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről) és az 'Online Privacy Allience' ajánlásait.3. Díj és díjfizetés

4. Tagsághoz szükséges adatok

4.1 Regisztrációkor/jelentkezéskor kötelezően megadott adatok:

  • Név/Cégnév
  • Számlázási címe
  • Levelezési címe
  • E-mail cím

A fenti adatokat kizárólag a szolgáltatás számlázásához használjuk fel, illetve az e-mail címet a rendszer soha nem mutatja, ezzel kiszűrve a kéretlen levelek küldését. Ezen adatok nyilvánosan nem kerülnek ki az Internetre, kizárólag a bejelentkezett tagok láthatják azokat.

5. Adatkezelés

5.1 Adatok tárolása

A megadott személyes adatokat az üzemeltető a tőle elvárható legnagyobb gonddal tárolja és védi. Azokat harmadik félnek nem adja ki. Az üzemeltető harmadik fél számára csak a felhasználó előzetes tájékoztatása és hozzájárulása esetén ad át adatokat. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

5.2 Adatok közlése, nyilvánossá tétele

A megadott információkat az üzemeltető nyilvánosan nem teszi közzé, azok kizárólag a többi tag számára jelszóval megerősített belépés után válnak megtekinthetővé. Ettől eltérni csak a felhasználó előzetes tájékoztatása és hozzájárulása esetén lehetséges.

5.3 Adatok módosítása

A személyes és egyéb adatok módosítását kizárólag az adott felhasználó végezheti. A rendszer üzemeltetője semmilyen változtatást nem végez a személyes adatokon, kivéve, ha ezt az adott felhasználó írásban kéri tőle.

5.4 Adatok törlése

A felhasználó a regisztrációkor megadott e-mail címének kivételével minden személyes adatát törölheti, módosíthatja. Ezen törlés és módosítás azonnal érvényesül az adatbázisban. Az e-mail címet a visszaélések elkerülése érdekében csak visszaellenőrzés után lehet módosítani.

A felhasználó bármikor, indoklás nélkül kérheti a személyes adatainak törlését. Az üzemeltető ezt a felhasználó visszaellenőrzése után haladéktalanul megteszi.

Az üzemeltető a felhasználó tagságának megszűnését követően minden általa felvitt adatot megsemmisít.

5.5 Adatok archiválása

Az üzemeltető naponta archiválja a teljes adatbázist annak érdekében, hogy az adatok ne vesszenek el, valamely hardver meghibásodása, külső behatás vagy egyéb előre nem látható ok miatt. Az üzemeltető az archívumot kizárólag helyreállításra használhatja, kivéve, ha egy felhasználó a saját adataiban történt hibás módosítása miatt kéri annak visszaállítását.

Az archívum 10 napig visszamenőleg tárolja az adatokat, így az adattörlések is ekkor jutnak érvényre az archívumban.

6. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot, amennyiben annak hatálybalépése után belép a rendszerbe.

7. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek e-mailben (info@feladatkiadas.hu), melyről az üzemeltető részletes információt ad a kérés beérkezését követő 8 napon belül.

A felhasználó bármikor indoklás nélkül kérheti a rendszerben tárolt adatainak törlését, melyet az üzemeltető az 5. pontban leírtaknak megfelelően teljesít.

8. Jogérvényesítési lehetőségek.

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja. Kérdéseivel észrevételeivel bármikor fordulhat az üzemeltetőhöz az info@feladatkiadas.hu címre írt levelében.